Живот като диамант

Задаваме ли си въпроса как вземаме решенията в живота си? Ние самите осъзнато ли предпочитаме определен път или обстоятелствата диктуват постъпките ни?

Понякога, това, което искаме и към което се стремим най-силно, ни убягва и не го получаваме. Оставаме с усещането, че контролът не идва от нас и не притежаваме власт над случващото се. Но друг път изненадващо получаваме ценни неща и преживявания, за които не сме и мечтали.

Важният въпрос е: “Как е правилно да живеем, избирайки между двете възможности в живота?” Дали да сме активни и търсещи или да сме изчакващи?
Дали настоятелно да преследваме целите си или да разчитаме на грижите на Съдбата?


Всъщност, добрият избор е съвсем различен и ни дава път на живота, по който включваме и двете възможности.
Той се нарича: живот без страх!
Да живеем без страх означава да надмогваме стреса и да управляваме вътрешната си сила, а това е умение и се учи. Учим се да бъдем силни и издръжливи психически, точно както се учим да сме издръжливи физически.
Поставяме си трудни цели и ги постигаме със съзнанието, че това е стрес, който преодоляваме. Изправяме се срещу страховете си и устоявайки им, усещаме повече категоричност и мощ.

Не е лесно да си дързък, уверен, напорист и успяващ! Изисква се много психическа устойчивост, за да конфронтираш страха, превръщайки го в градивна енергия!
Не е лесно да се открояваш, да бъдеш забелязван и признат.
Такива са хората “диаманти”.
Диамантът е най-здравата, позната в природата, материя. Формиран в дълбоките недра на Земята, при огромна температура и налягане, той се появява само при изригването на вулкан. И макар, покрит с белези и неравности в началото, той е най-възхитителният кристал. Изграден е само от въглерод, но всъщност, точно от същите атоми въглерод е изграден и графитът.Диамантът обаче е изтърпял стреса на натиска и тежките условия и съпротивлявайки се, е изградил най-здравата и неразрушима кристална решетка. За графита е било по-лесно, без толкова трудности и напрежение. Графитът е имал по-малко стрес.
И дали говорим за диаманта и графита, дали за постиженията и апатията или за радостта от живота и за недоволстващото мрънкане, то ние ще имаме предвид винаги избора между силата и слабостта. За едното се иска овладяване на страха и справяне, въпреки обстоятелствата, а другото е – просто примирението на жертвата.

Осъзнатият човек сам може да реши дали да конфронтира страха в себе си или да го остави да парализира порива за успех.
Да знаем, че имаме избора да се противопоставим на страха и че можем да го надвием, вече е голямата стъпка напред, която ни извежда от зоната на жертвата. И магическата формула е да се изправим пред един макар и малък страх и да го преодолеем. Тогава започва “ефектът на доминото” и все по-лесно влизаме в битка с всеки следващ страх.
Енергията на страха се превръща в сила!

Не избираме сами живота си, но сами избираме дали да се страхуваме да живеем!

Можеш да избереш да бъдеш графит в живота. Да се отказваш от усилието да се справяш с трудностите, да се нагаждаш, снишаваш, оплакваш и да се смачкваш пред
предизвикателствата, вместо да ги преодоляваш.
А можеш да избереш да бъдеш диамант и да блестиш с индивидуалност.

Диамантите не са удобни за употреба, те са стойност, предизвикателство и претенция!
Изискват и създават специална среда около себе си, защото показват класа.
Диамантите са категоричност, сила, блясък и неподражаем стил.

Правилата на диаманта
1. Учи, подготвяй се и изграждай себе си!
2. Изправиш ли се пред трудност и усетиш ли напрежение се усмихни и заблести. Не след дълго ще усетиш прилив на сила!
3. Почувстваш ли силен натиск от хора и обстоятелства, усетиш ли болката от силен стрес, знай, че предстои трансформация. Дишай, тренирай тялото си и остани твърд, не отстъпвай!Скоро ще видиш новото около теб.
4. Шлифовай се! Всяка трудност те прави по-можещ, защото те шлифова.

Трудността е скрита мощ, която те изгражда. Радвай се на предизвикателствата!
5. Облегни се на опита. Диамантът сам по себе си не е видим. Изпъква, когато е вграден в бижу или предмет. Намерил е подкрепа. Добрият терапевт ще снижава болката ти, ще е до теб и заедно ще откривате пътя към върха.

Публикацията подготви Ирена Соколова.

За авторката

Ирена Соколова е социален психолог и психотерапевт. Тя е групов консултант и корпоративен обучител по личностно израстване; специалист при работата с тревожност и панически атаки, стрес и поведенчески трудности в общуването и адаптацията.

Ирена Соколова.

Лектор е на Националния център за повишаване на квалификацията към МОН и на Постоянната академия за наука и иновации в образованието към СБУ;

Член е на българското дружество по психодрама и групова терапия. Завършила е психология, психотерапия, управление и администрация.

Народен представител е в 41, 42, 43-то Народно събрание. Тя е областен управител в два мандата, участник е в 25-ата Национална антарктическа експедиция и е член на Български антарктически институт.

За контакти тел. 0884800254