Подводната археология в Несебър влезе в списъка на ЮНЕСКО

ЮНЕСКО утвърди разширението на територията на обекта световно наследство „Старинен град Несебър“.

Това стана по време на 45-ата разширена сесия на Комитета по световно наследство, която се провежда в Рияд, столицата на Кралство Саудитска Арабия.

Това съобщиха от Министерството на културата. В новата територия е включена и част от акваторията на Несебър от южната и северната страна на полуострова.

Артефакти, открити в морето.

Разширението е по предложение на България и е резултат от интензивните изследвания, които Центърът по подводна археология в Созопол провежда от 2017 година досега. По време на тези изследвания, които се явяват продължение на работата на професор Любка Огненова от 80-е години на ХХ век, са открити части от крепостните стени на древна Месамбрия, които се отнасят към Античността и Средновековието.

Любка Огненова с водолази от екипа й.

В новата територия попада и част от антична улица, както и защитни пристанищни съоръжения. През многовековното си развитие, поради покачването на морското ниво в Черно море и спецификата на геологическия строеж на полуострова, градът губи около една четвърт от територията си. Поради тази причина значителни археологически структури днес се намират под вода.

Вписването на разширената територия на Несебър, в която вече са включени полуостровът и находките под вода, откроява Старинния град сред другите обекти на ЮНЕСКО с уникалното съчетание на културно наследство на суша и под вода.

Предложението за разширение на територията на Старинен град Несебър е представено пред организацията от Министерство на културата, Националната комисия за ЮНЕСКО – България, както и от експерти от Националния институт за недвижимото културно наследство към Министерството, с активното съдействие на Постоянното представителство на България в ЮНЕСКО в Париж.

Венемира Мачева