Спасяват млад египетски лешояд

Млад египетски лешояд бе взет от гнездо на двойка от вида, намиращо се в района на село Вълче поле, община Любимец.

Той бе изпратен за доотглеждане в Спасителния център за диви животни (СЦДЖ) в Стара Загора, от експерти на РИОСВ – Хасково и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), съобщиха от Министерството на околната среда и водите.
При редовен мониторинг на гнездовата популация на египетски лешояд е установено закъсняло загнездване и излюпване на малки в три от наблюдаваните гнезда.

В района на село Вълче поле.

Опитът от предишни години показва, че малките ще излетят през септември, поради което ще имат кратък адаптационен период преди есенната миграция и съответно по-малка вероятност за оцеляване.

Именно това налага вземането на младите птици от гнездата и отглеждането им на затворено до идната пролет.
През пролетта на 2024 г. птицата ще бъде освободена по метода на отложено освобождаване – след адаптация във волиера.

Малкото ще бъде маркирано с орнитологични пръстени и сателитен GPS предавател. Събраните до момента данни показват, че младите лешояди, освободени по метода на отложеното освобождаване имат с 10% по-висока преживяемост в сравнение с дивите малки, които напускат естествено гнездата си.
Към момента две от птиците са иззети и изпратени за отглеждане в Спасителния център за диви животни, предстои спасяване и на третото малко.
При първата си миграция младите египетски лешояди изминават средно по 5275 км, летят в продължение на 35 дни, като средно изминават 172 км на ден.

В района на село Вълче поле.

При определени метеорологични условия могат да развият над 80 км/ч и да прелетят над 500 км за един ден. Тези интересни факти разкриват сателитните предаватели, поставени на 19 млади египетски лешояди от България, Гърция, Македония и Албания между 2010 и 2014 г., за да се оцени преживяемостта им и да се определят важните места за миграция и зимуване, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.

В района на село Вълче поле.

Оказва се, че по време на първата си миграция младите лешояди от Балканите имат много висока смъртност – 25 процента. Съществена част от птиците загиват поради лоша навигация, опитвайки се да стигнат до Африка, пресичайки Средиземно море.
Египетският лешояд е вид, който е много важна част от екосистемата, тъй като благодарение на него се предотвратяват епидемии от много заразни за човека болести.

Венемира Мачева