Ще стане ли имейлът архив?

На 9 юни честваме Международния ден на архивите. По този повод разговаряме с председателя на Държавната агенция „Архиви“ в България – историкът доц. Михаил Груев, който е начело на институцията от 5 март 2015 година.

 

Честването на Международния ден на архивите минава под надслов „В подкрепа на архивите“? Вие от кого искате подкрепа?

Доц. Михаил Груев.

Преди всичко от обществото и от медиите, защото е много важно да се осъзнае важността и значението на архивите за държавността, за паметта на нацията, за запазването на свидетелствата от настоящето, които след това ще се превърнат в минало.

В мотото на Международния ден на архивите се споменава разнообразие в архивната теория и практика. Бихте ли обяснили какво точно се има предвид?

Архивната теория е силно повлияна от практиката, която става все по-динамична. И е свързана, например, със съдбата на електронните и аудиовизуалните документи. Стои въпросът дали имейлът е архивен документ или не? И ако е – какво правим с милионите имейли? Това засега е открит въпрос, на който не мога да дам отговор.

Честването на Международния ден на архивите съвпада с 70-годишнината от създаването на „Архивите“. През тези седем десетилетия стоял ли е въпросът „Архивите“ да устояват своята независимост от политически контрол?

На 10 октомври ще бъде отбелязана 70-годишнината на „Архивите“, но действително този юбилей е повод за равносметка. Архивите от векове са били институции на политиката. В това няма новина, защото исторически те възникват към владетелските канцеларии. Първоначално са били предназначени да обслужват владетеля и неговото обкръжение. Едва доста късно в края на XVIII и през XIX век достъпът до архивите се разширява, но не много. Може би до началото на XX век оставят институции, които са създадени и функционират, за да обслужват властта. Едва в демократичната епоха архивите променят функциите си, превръщат се в обществена институция, която не обслужва властта, а изследователите, журналистите и всички, които имат интерес към миналото.

Имали ли сте намерение да организирате аукциони за продажба на архиви, представляващи интерес за любители?

Това е много е трудно от гледна точка на изискванията една държавна институция да участва в подобни аукциони. Но ние участваме в откупки на документални колекции. Много е трудно експертното оценяване каква е цената на един документ, защото по дефиниция той е уникален – и е в един, максимум в три екземпляра. Това е базисната разлика между архивите и библиотеките, където всъщност се съхраняват издания в многоброен тираж. В „Архивите“ това не е така, защото всеки документ е сам за себе си. И да се даде експертна оценка за цената на един документ е много трудно и в повечето случаи е съвсем условно. Но откупките, които ние правим, са по-скоро като възнаграждение за хората, които са ги съхранили и запазили в тяхната цялост като документални колекции, а не толкова заплащане себестойността на документа, която няма как да бъде установена. По този начин – чрез откупки – „Архивите“ се сдобиха с ценни документи, като архива на Йордан Йовков, на Радой Ралин, а през миналата година – и с кореспонденцията между Иван Вазов и Евгения Марс.

По повод 24 май Държавната агенция „Архиви“ дари част от личната библиотека на Симеон Радев и на съпругата му – художничката Бистра Винарова, на Столичната библиотека. Предвиждате ли да дарите и други такива ценни колекции на музеи и библиотеки?

 Този случай е по-частен. Обикновено се казва, че това е библиотеката на Симеон Радев, а всъщност е библиотеката на семейството. Не малка част от нея са уникални албуми на художничката Бистра Винарова – с посвещение за нея от световни имена в експресионизма като Конрад Феликсмюлер, Георг Колбе. Онази част от библиотеката на Симеон Радев и Бистра Винарова, която представлява уникални екземпляри на исторически книги или енциклопедии, които по някакъв начин могат да ни вършат работа в практическата ни работа, ние запазихме за библиотеката на Държавна агенция „Архиви“. Другата част – огромни количества художествена литература, включително книги с ex libris от автори и първи издания, са вече достояние на широката българска общественост в Столичната библиотека. Така семейната библиотека на Симеон Радев и Бистра Винарова ще се запази в цялост, така, както ни бе завещана от покойния им син Траян Радев, който няма наследници.

Бистра Винарова и Симеон Радев. Фотография -„Изгубената България“.

Тук трябва да кажа, че обработката на техния родов фонд приключи. Той е огромен – около 22 линейни метра и е предизвикателство и за историци, и за изкуствоведи, и за всички онези, които имат интерес към миналото. Дълбоко препоръчвам да се работи с него. По същия начин ще препоръчам и дарените ценни постъпления от последните години – архива на Павел Вежинов, на Валери Петров, на композиторите Панайот Пипков и Любомир Пипков, на Светлин Русев.

През май Държавната агенция „Архиви“ заедно с Католическата енория в София и с финансовата подкрепа на Фондация „Българска памет“организира честване „Списъкът на избавлението“ – посветено на делото на банатския българин Антон Лебанов, който на 16 май 1941 г. дава своя принос за освобождаването на 1100 военнопленници етнически българи от Македония, Западните покрайнини и Сръбски Банат. Как подпомогнахте тази инициатива?

За дейността на Антон Лебанов още преди повече от две десетилетия се появи статия на колегата Благовест Нягулов от Института за исторически изследвания.

Благовест Нягулов.

Тъй като през 2021 г. има годишнина от акцията на Антон Лебанов, нейното честване бе поето от дружеството на банатските българи – Falmis. Това бе тяхна инициатива, ние само им предоставихме документите, които се съхраняват в Централния държавен архив и в Държавния военно-исторически архив във Велико Търново. Действително това е един неизвестен епизод от Втората световна война и той още веднъж доказва какво огромно документално богатство се съхранява в „Архивите“. Не на последно място е и пример за това, че подобни позитивни разкази трябва да се поднасят на българското общество, за да ни показва колко малко всъщност знаем за това, което се е случило през Втората световна война.