Посланикът на Мароко у нас в новия брой на Banker Special

В последния брой на списание Banker Special може да откриете интервю с Нейно Превъзходителство – посланикът на Мароко в България, г-жа Закия Ел Мидауи.

Ето любопитни акценти от разговора, воден от главния редактор Силвия Джагарова и Калоян Атанасов:

За професионалния й избор, спрял се на дипломатическата кариера

„Професията на дипломат винаги ме е вълнувала. Още от малка, светът на дипломацията ме караше да мечтая. Да представлявам страната си, да защитавам нейните благородни каузи на международно и двустранно ниво, да участвам в международни преговори или в различни форуми, свързани с теми от обществено значим интерес като например правата на човека, околната среда, изменението на климата, икономическото развитие.

Това за мен бе детска мечта, която исках да осъществя. Работата на дипломата включва и друг ключов аспект, който върви ръка за ръка с политическия аспект. Това е светът на икономиката и финансите.“

За близостта на българите и мароканците като манталитет и мироглед

„Въпреки че принадлежат към два коренно различни свята като култура и история, има много точки на сближаване между мароканците и българите. Двата народа се опират на вековно историческо наследство и се открояват с голямата си любов към националната си идентичност.

Тази привързаност се отразява в изключителното богатство и разнообразие по отношение на културното наследство, включително музикално и фолклорно, по отношение на облеклото, на кухнята… И двете държави са международно известни като красиви туристически дестинации. Двата народа се отличават със значимостта, която придават на семейството си и на интеграцията на неговите членове в обществото.

Както в Мароко, така и в България, толерантността и откритостта са характерни черти в манталитета на хората. Това влияе и върху възприемането ни на външния свят. И българите, и мароканците са пацифисти и предпочитат диалога и споразумението за разрешаване на спорове, пред силата.

За развитието на дипломатическите отношения между двете Мароко и България

От установяването на дипломатическите отношения преди повече от шест-десет години, мароканско-българските двустранни отношения се отличават с искреното уважение и приятелство, които насърчават тяхното развитие на всички нива. Присъединяването на Република България към ЕС през 2007 г. и важната роля, която играе в Югоизточна Европа и Балканския регион, от една страна, и привилегированият статут на Мароко в отношенията с ЕС и присъствието му на африканския континент, от друга страна, вдъхна нов живот на тези отношения.

След безпрецедентната икономическа и здравна криза, засегнала силно икономиките ни, Мароко и България споделят сходни предизвикателства на политическо и икономическо ниво. Тук имам предвид икономическите инициативи и управлението на публичния сектор. Необходими са удвоени усилия за засилване на двустранните контакти и за развитие на ползотворно сътрудничество във всички области. Особено след като икономическото възстановяване на международно ниво открива път към обещаващи перспективи“ – подчертава Нейно Превъзходителство – посланикът на Мароко в България, г-жа Закия Ел Мидауи.