Нов български университет – със собствена юбилейна марка

Частното учебно заведение, в което годишно се обучават около 10 хил. студенти (и български, и чужди), има специален повод за празнуване. Става дума за издаването на юбилейна пощенска марка по случай 30-тата годишнина от основаването му на 18-ти септември 1991 година. А ето какво друго се знае до този момент:

 

Новината за удостояването на Нов български университет (НБУ) със специална пощенска марка стана ясно по време на церемония, която се състоя в Аулата на университета.

Дамян Дамянов, илюстраторът на марката.

На церемонията присъстваха ректорът на НБУ – професор Пламен Дойнов, членове на Настоятелството, на Академичния съвет, преподаватели и служители на висшето учебно заведение, Деян Дънешки, изпълнителният директор на „Български пощи“, както и гл. ас. д-р Дамян Дамянов, художникът, създал марката. Водещ на събитието бе Петя Петкова, директор на отдел „Вътрешни комуникации“.

Марката, като символ остойностяващ приноса на НБУ във времето

Отбелязвайки издаването на юбилейната марка, проф. Дойнов обърна внимание на следния факт:

Три дни, след като Нов български университет е навършил 30 години, се организира церемонията по валидиране на пощенската марка в чест на годишнината.

Професор Пламен Дойнов – ректорът на Нов български университет.

Какво по-естествено от това – когато една институция, и то университетска -от ранга на НБУ, навърши кръгли години, да почете това с определени паметни знаци?“ – попита риторично ректорът.

И допълни: „Само че искам да погледнем и от друга гледна точка на този факт. Както ви е известно пощенски марки се издават и се слагат върху определени пратки, върху определени писма, колети, които да остойностят преноса на тези предмети, на тези послания. Искам да видя една по-голяма метафора в това. И да кажа, че тази марка по един символичен начин остойностява преноса във времето на приноса на Нов български университет в областта на образованието, културата и науката.

Тази марка ще символизира онова, което Нов български университет иска да пренесе от 1991 г. към 2021 г., но  напред в бъдещето. От първите 21 години на новия век – нататък, от високото пълнолетие на този век – нататък.

Тази марка ще остойности нещо символично, нещо, което обикновено наричаме памет, но бих го нарекъл – памет за бъдещето. Защото знаем, че след тези 30 години предстои нещо, което ще бъде още по-хубаво.“ – завърши проф. Дойнов.

Накрая той благодари на Български пощи за съпричастието, подчертавайки, че това е истинско съпричастие и че човек познава приятелите си не само в беда, но и когато празнува.

За автора на марката

Юбилейната марка.

Авторът на юбилейната пощенска марка е Дамян Дамянов – преподавател в НБУ и автор на над 1000 реализирани корици в областта на книжния дизайн, плаката, илюстрацията, пощенските марки и калиграфията. Върху новата марка художникът е илюстрирал вътрешния двор на университета, новите емблематични външни стъпала на Първи корпус и група студенти. Цветовете ѝ – в смела и интензивна гама –  символизират стремежа и откривателския дух на бъдещите поколения висшисти. Марката „30 години Нов български университет“ влиза в обращение от 1-ви октомври 2021 г. и е с номинална стойност 1 лев.