Мостът на Колю Фичето в Бяла получи зелена светлина

Един от архитектурните шедьоври на знаменития български строител Колю Фичето в най-скоро време ще бъде реставриран. Очаква се работите по него да започнат в началото на юни. Ето какво друго се знае до този момент:

 

Преди няколко дни Беленският мост „получи“ безвъзмездна финансова помощ от 8 млн. лева по Оперативна програма „Региони в растеж“. Кметът на община Бяла – Димитър Славов – сподели, че до този момент има сключен договор по едната позиция от обществената поръчка, като се очаква процедурата по другата – в най-скоро време да бъде приключена.

Освен с финансирането по оперативната програма, общината също участва със собствен ресурс. Още миналата година Общинският съвет реши да приеме докладна записка, с която да одобри поемането на дългосрочен дълг под формата на финансов инструмент от 1.5 млн. лева, за да могат да се осигурят средства за реставрацията на забележителността. Димитър Славов разясни, че главната идея е сумите от дълга да не се вадят от бюджета на общината, а да се изкарват като приходи от обекта.

Господин Димитър Славов – кметът на община Бяла.

Освен консервацията и възстановяването на Беленския мост, ще бъде построена и музейна част, разказваща за живота и делото на известния строител Колю Фичето. Наред с това ще бъде изградена и допълнителна инфраструктура, както и ще бъде извършено триизмерно проектиране с различни светлини ефекти. А сега да кажем няколко думи за архитектурния шедьовър на българския строител.

Отляво: сегашният вид на моста, отдясно: компютърно генерирани изображения на реставрирания мост.

Беленският мост се намира на 1 км от град Бяла и пресича река Янтра. Неговата история започва през 1865 г., когато османският държавник Мидхат паша заръчва на Колю Фичето неговото построяване. След две години мостът е готов – неговите 14 свода с междинни отвори по 12 метра са украсени с най-различни релефни изображения на животни. Дълъг е 276 м, широк е 9 м, а за издигането му са използвани местен варовик и варов хоросан. Не случайно конструкцията се смята за „постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство“, като за това свидетелства и австрийският художник Феликс Каниц, известен още и като Балканския Колумб заради изследванията си по тукашните земи.

Стара фотография на Беленския мост.

След наводнение през 1897 г. осем от сводовете от средната част на Беленския мост са унищожени. През 1922–1923 г. мостът е напълно реконструиран със стоманобетонни опори и сводове, но това налага и промяната на първоначалния му облик.