Афиш: „Живописта като непрекъснат сценарий“ – вълшебната актуална изложба на Богдан Александров

Българският художник ще ощастливи любителите на изкуството със специална нова изложба.

 

 

Експозицията включва едни от най-значимите произведения на Богдан Александров и подчертава неговото място в контекста на съвременното българско изкуство. Избраните около 40 големи портрети и композиции, създадени в периода от 2010-а до този момент, представят в цикли различни посоки в творчеството на автора (“Триади“, „Пургаториум“, „Парейдолия. Портрети в постановка“, „Вертиго. Портрети без диагноза“ и др.).

Отсечената глава на горгоната Медуза от новата изложба.

Интересно е да се спомене, че чрез творбите си художникът изследва човешките гранични състояния по метод, наречен от самия него „визуален шум“. Също така в най-новите си платна той продължава да анализира, преосмисля и поставя в нов контекст класическата живопис, преминавайки през различни слоеве от смисли и метафори, потопени в живописното пространство. Изкушен от философията и естетиката, Богдан Александров изследва и търси персонален подход при създаването на своите произведения.

Портрет на Айнщайн от новата изложба.

Впрочем, авторът не само е подготвил текст, който да поясни концепцията му, но и някои от картините му ще бъдат показани за първи път.

Богдан Александров.

За да разберете повече за интересната му изложба, можете да посетите Националната художествена галерия на площад „Княз Александър I“ 1 в София до 19-ти юни 2022 година.