Афиш: Изложба „Права на човека“

Експозиция, посветена на човешките права, се откри в Нов български университет.

 

 

Актуалната изложба е съпътстващо събитие на Научна конференция „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“ – организирана от департамент „Право“ на Нов български университет.

Съставеният библиографски указател към изложбата съдържа документи, които са част от библиотечните каталози на Библиотеката на НБУ, Библиотеката на УНСС, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Централна библиотека на БАН, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). Включени са библиографски описания на книги и статии от бази данни Апис, Български портал за отворена наука, КиберЛенинка, Научен електронен архив на НБУ, Сиела, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Books (DOAB), Directory of Open Access Journals (DOAJ), колекциите „Academic Search Complete“, „eBook Academic Collection“, „GreenFILE“ на EBSCO, JSTOR,  ScienceDirect, „University Press Ebook Collection“ на ProQuest, ScienceDirect и SpringerOpen.

Библиотеката на Нов български университет.

Наред с това част от изложените документи в библиотеката на втория етаж включват „Международно право по правата на човека“ от Томас Бургентал, „В защита на правата на човека в България“, „Всеобща декларация за правата на човека“, „Харта за правата на човека“ на ООН и други. Изложбата може да бъде разгледана до 31-ви май.