ЮНЕСКО обяви високото пеене в селата Долен и Сатовча за културно наследство на човечеството

Уникалната многогласна певческа традиция в благоевградските села Долен и Сатовча бе включена в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Ето още подробности около новия ни повод за национална гордост.

 

„Високото” е традиционна практика на многогласно пеене, характерна само за българските села Долен и Сатовча в Благоевградска област. В миналото тези песни, известни още като „летни песни”, са се изпълнявали на открито от жени, работещи на полето.

Село Сатовча.

Днес основно изпълнители в този стил са жени и момичета в певчески състави от читалища в двете села. Това високозвучно многогласно пеене е ключов маркер за идентичност на общностите Долен и Сатовча, съкровена традиция, която ги отличава от съседните села.

Поглед към село Долен.

Вписването на високото многогласно пеене в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството стана факт по време на 16-ата сесия на ЮНЕСКО, която се провежда във виртуален формат от 13 до 18 декември.

Включването на уникалната българска многогласна певческа традиция в световната съкровищница е ярко доказателство не само за нейното значение в съхраняването на националната ни идентичност, но и за приноса ѝ в насърчаването на културното многообразие и диалог, посочват от Министерството на културата.

Това е безспорен успех за българската страна и е резултат от тясното сътрудничество между всички компетентни институции  – Министерството на културата, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Министерството на външните работи, Националната комисия за ЮНЕСКО, посолството на България във Франция (направление „ЮНЕСКО“), Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, общините на селата Долен и Сатовча, както, разбира се, и на женските певчевски формации на двете села.

Тук можете да видите и чуете изпълнение в стила„Високо многогласно пеене от с. Долен и с. Сатовча”.