Страна без бездомни кучета? Е ли възможно това и в България?

Преди броени дни Нидерландия се обяви за първата страна без бездомни кучета.

Благодарение на усиления труд на местни и глобални организации, увеличението на данъците, свързани със закупуването на домашни любимци, създаването на специален полицейски отдел и въведените по-сериозни санкции срещу нехуманното отношение към четириногите, тази мисия се оказа напълно възможна.

Но реално ли е всичко това да се осъществи и тук, в България? За да намерим отговор на този въпрос, се свързахме с Мартин Янчев, управител на сдружението „М&M“ Помощ за животните-БГ.

Мартин Янчев.

Мартин Янчев, наричан още създателят на първата частна Зоополиция у нас, се бори активно за правата на животните в България. Сред основните приоритети на неговото сдружение са овладяването на популацията на безстопанствените животни, подобряване на условията в общинските приюти, създаването на денонощен горещ телефон за подаване на сигнали за бедстващи животни и работещи закони, които да налагат контрол над граждани, проявили нехуманно отношение към четириногите.

Учредяването и развитието на подобно действащо сдружение в България се оказва изключително голямо предизвикателство за Янчев и неговия екип. В проведеното интервю той сподели, че в лицето на българското общество се открояват мнозина доброволци, които споделят неговите възгледи за това колко ценно е съществуването на животинките.

Но освен от времеви ресурс, организацията се нуждае и от финансов, за да осъществи необходимите прегледи и операции, проведени във ветеринарни клиники, а защо не и основаване на собствена ветеринарна клиника и стационар, които да обслужват пряко интересите на сдружението, като например кастрация, когато такава е необходима; средства за създаване на  частен спасителен център (тип приют), поставяне на чипове и ваксини, изготвянето на паспорти.

Организацията има транспортни разходи, както за транспортирането на нуждаещите се животни, така и за членовете от екипа на „М&M“, които трудно покрива сама. Да не говорим, че сдружението изпитва големи затруднения, когато трябва да залавя и пренася стресирани и физически малтретирани животни.

„Благодарение на даренията, които получаваме, нашата битка е възможна! Но освен всичко изброено дотук, сдружението ни се нуждае от бус, или друго превозно средство, което да позволява да сме мобилни с цялото ни оборудване. Сред основните неща, които е необходимо да транспортираме, са обемни клетки, за най-стресираните животни, стълба, ако изпитаме затруднения да достигнем до нуждаещото се от помощ животно, примка и други инструменти, които биха улеснили дейността ни. Липсата на подобно превозно средство се оказва голямо предизвикателство за нас.“

Освен жестокостта към безстопанствените животни, на която ставаме свидетели всеки ден по улиците на България, Мартин Янчев сподели, че в ежедневието си се бори и с тази, която се осъществява в домашни условия. Сдружението му получава множество сигнали за помощ от граждани, които стават свидетели на жестоко отношение и тормоз над домашни любимци. Поради незнайни мотиви, насилниците споделят снимки и видеа в социалните мрежи как упражняват физически тормоз над своите „любимци“. Това явление се оказва най-често срещано в българските села и ромски махали.

Подобни сигнали, придружени от снимки и видеоклипове, позволяват на сдружението да се справя по-бързо с локализирането на извършеното зверство. След уведомяване на органите на реда и установяване на лицето -извършител, е възможно изземането на малтретираното животно и осигуряването му на медицинска помощ, ако такава е необходима.

Но как се осъществява изземането на домашен любимец от неговите законни собственици, каква роля играе притежанието на паспорт и вече поставен чип в малтретираното животно?!

За казуса с отнемането на домашни любимци Мартин Янчев сподели, че масово хората, от които се налага изземане на малтретирани животни не притежават паспорт, също така животните нямат и поставен чип, което ги освобождава от отговорност, да се грижат за тях. Наличието на чип е едно от задължителните условия, което всеки собственик на домашен любимец трябва да изпълни, както и направата на регистрация в системата „ВетИС“ на БАБХ за животните. Данните въведени в тази система съдържат сведения за ваксини, обезпаразитявания и манипулации.

„Поставянето на чип е от изключителна важност, защото ако някой изгуби домашния си любимец, за нас ще бъде много по-лесно, след получен сигнал за намерено животно и проверка за чип, да открием и собствениците му.

Другата основна причина, поради която, според мен, чиповете са важни, е търсенето на отговорност от всеки един, който изоставя домашния си любимец на улицата. Защото след този акт могат да последват много неща – животното може да бъде ударено от кола и да му бъде нанесено трайно увреждане, или да бъде отровено. Тези неща са във вреда на животните и затова е важно да има контрол и над собствениците, – коментира Мартин Янчев.

Друг основен проблем за справянето с  безстопанствените животни е липсата на свободни места в общинските приюти и невъзможността за намаляване на бързонарастващата популация.

„Екоравновесие“ е общинско предприятие, което има предмет на дейност да стопанисва общински приюти (с. Горни Богров, кв. „Сеславци“ и кв. „Слатина“) за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и  клиники (кв. „Връбница“) на територията на Столична община.

В изпълнение на Закона за ветеринарномедицински дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове, както и решения, одобрени от Столичен общински съвет, от „Екоравновесие“ са задължени да извършват следните дейности: залавяне, кастриране, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране на кучета и връщане обратно по местата, от които са заловени, с изключение на доказано агресивни и болни животни, които се настаняват в приют.

В отговор на въпроса „Справя ли се „Екоравновесие“ със своите задължения“, Янчев призна, че лично той и неговото сдружение не търсят помощ от това предприятие, поради несъобразените условия, в коитов него се отглеждат животни.

Малки клетки, запълнени с голям брой животни, нехуманно отношение от служители, приюти от „открит тип“, които в студените месеци не осигуряват нужните условия за живот, липса на закрити помещение, в които да се осигурява подслон на болните и възрастни животни, а и често пъти в тях има недостиг на храна.

Янчев е съгласен с аргумента, че животните, които имат нужда от помощ са много, а средствата – недостатъчни, но ако наличните средства се използват по предназначение, качеството на живот в тези приюти значително би се подобрило значително.

Друг основен източник на средства за спомагане на тези приюти би могъл да бъде контролът върху домашните любимци – при спазване на законите и задължително поставяне на чип, плащане на данък за домашен любимец и регистриране в общината, тези средства биха увеличили бюджета и подобрили условията в българските приюти.

Опита за поддържане на публично висок стандарт на живот в социалните мрежи, е една от причините, поради които броят на осиновените животни от тези приюти не се увеличава. В днешно време цената на един кучешки или котешки живот се определя от породата и родословието му, затова Мартин Янчев и неговият екип апелират към всеки, който има желание да отглежда домашен любимец, да не купува, а да даде възможност за нов и по-добър живот на някое нуждаещо се животно.

Според Мартин Янчев основополагащо за бъдещото развитие на неговото сдружение, и доброволческата дейност на последователите му, е осъществяването на т. 9 от програмата, с която той и екипът му се борят за правата на животните, а тя гласи „Задължителен един час в седмицата, по „Хуманно отношение на животните“ във всяко училище на територията на България, както и запознаване с 33Ж и първа помощ“.

При изпълнение на тази точка от програмата, Янчев е убеден, че и най-малките членове на нашето общество ще разберат колко е важно хуманното отношение, както към животните, така и към хората. Защото то не е нищо друго освен един час по съпричастност и добрина.

В края на разговора ни Мартин Янчев споделя, че голяма част от обществото цени живота на четириногите ни приятели и прави всичко по силите си, за да  разшири дейността на сдружението. Ето защо той използва случая, за да благодари на всеки добродетел, който отделя средства и част от времето си за общата кауза. „Заедно ще се справим!“ – завършва Янчев с признателност.

Историята разказа Габриела Георгиева

В края на разговора с Мартин Янчев, Габриела Георгиева разбира, че той е написал „Програма за правата на животните“. Пред кого и как ще я защити, ще разберете при следващи срещи с управителя на сдружението „М&M“ Помощ за животните-БГ. Тук я публикуваме накратко, за да провокираме интереса ви.

Програма за правата на животните

 1. Изменение на Наказателния кодекс с цел ефективни присъди за извършителите на зверства срещу животните;
 2. Подобряване на условията в общинските приюти;
 3. Контрол на ОП „Екоравновесие“ и общинските приюти, не само от „Столична община“, а и от НПО.
 4. При обявяване на животно за агресивно – с цел то да бъде прибрано от ОП „Екоравновесие“, целта е да се установи верността на подадения сигнал и от представители на НПО, заедно със служителите на организацията.
 5. Строг контрол от страна на „Столичен инспекторат“ по райони, за това дали собствениците на животни са им поставили чип, ваксини и паспорт, както и регистрация, и платен данък в съответната община.
 6. Ако има такива, които НЕ са спазили тези задължителни условия, да им се предложи компромисно решение – те да получат безплатна кастрация на животното, както и поставяне на чип, ваксина и паспорт. Ако не са съгласни, да бъдат глобени от 500 до 1000 лева, както е по закон за нерегистрирано животно -да платят таксата в троен размер.
 7. Облекчаване не само от данъка, който е предвиден в закона за кастрирано животно, а и данък за имот в продължение на 10 години, ако собственикът се съгласи напълно доброволно да предаде животното си за безплатна кастрация, когато то е достигнало полова зрялост.
 8. Глоба от 1000 до 3000 лева за собственика, изоставил животното си на улицата, както и един месец обществено полезен труд.
 9. Задължително по един час седмично децата да изучават в училище предмета „Хуманно отношение към животните“. В рамките на часа те ще се запознават и с правната система в сферата на гледането на животни и оказването им на първа помощ.
 10. Съдействие на институциите, и съвместна работа с НПО.
 11. Горещ телефон за подаване на сигнали за бедстващи животни 24/7.
 12. Съдействие на екипите на „Пожарна безопасност“, „Гражданска защита“ , „Аварийна помощ и превенция“ за бедстващи животни, след подаден сигнал на 112.
 13. Задължителна кастрация, която да бъде безплатна в малките населени места.
 14. Облекчаване на всички административни наказания, при извършени нарушения, задължителни за отглеждане на домашен любимец, при предаване за безплатна кастрация при навършване на полова зрялост.
 15. Осигуряване на места от „Столична община“ на НПО по райони, за временно прибиране на животни, както прегледи, кастрация, ваксини, чип и паспорт, като разходите на съответните организации бъдат за сметка на съответната община.
 16. Отделен телефон от този на 112, за връзка само със Зоополиция 24/7.
 17. Съвместна работа на НПО с ОДБХ, БАБХ, „Столичен инспекторат“ и полиция, за извършване на проверка по райони, за регистрация на домашни любимци (чип, паспорт, ваксини, регистрация, платен данък).
 18. Контрол над зоологическите градини със съдействието на представители на НПО, както подобряване на условията в тях с отчитане на мнението на работещите специалисти в тях.
 19. Строг контрол над лова, на територията на България.
 20. Строг контрол над отглеждането на защитени видове в домашни условия и търговията с тях.
 21. Контрол над развъдниците на животни, със съдействието на НПО.
 22. При нехуманно отношение към животно, НПО да имат право да го изземат до доказване на противното, от съответните институции.
 23. Изграждане на нови приюти с кастрационни центрове, като се потърси съдействие за това от Европейския съюз, с цел справяне с популацията и бездомните животни.
 24. Помагане на социално слаби семейства, отглеждащи животни (кастрация, чип, паспорт, ваксини, регистрация), както и финансова помощ в условия на криза и облекчение с (годишен) данък за имота.
 25. Подпомагане на пенсионери, отглеждащи животни с кастрация, чип, ваксини, паспорт и регистрация, както и отпускане на целева финансова помощ към пенсията им.
 26. За всички точки от програмата, които включват финансова помощ и поемане на разходите от страна на държавата за кастрация, чип, паспорт, ваксини, регистрация и финансово подпомагане на социално слаби семейства, и пенсионери с цел овладяване на популацията на бездомните животни, да бъде потърсено съдействие от Европейския съюз, като бъде представена програма с точни и ясни цели.
 27. Ежемесечни проверки на „Столичен инспекторат“ със съдействието на НПО по паркове и места, обособени за разходка на домашни любимци, за чип и регистрация на животните в съответната община.