Правителството отпусна 400 000 лв. на Рилския манастир

Рилският манастир „Свети Иван Рилски“ получи финансова помощ в размер на 400 хил. лева.

 

 

Това съобщиха от Министерството на културата, уточнявайки, че жестът се прави с постановление правителствотото, в което се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. в размер на 400 000 лв. за финансова подкрепа за Рилския манастир „Свети Иван Рилски”, съобщи пресцентърът на ведомството.

Като част от световното наследство ЮНЕСКО, страната ни е поела ангажимент, за запазването и съхранението в автентичен вид на манастирския комплекс.

Поради това държавата ежегодно подпомага финансово дейността на манастирското братство за стопанисването на сградния фонд на манастира чрез Закона за държавния бюджет.

Рилският манастир, в това число и Хрельовата кула, църквата, манастирските сгради и църквата „Свети Лука” са обявени през 1927 г. за „народна старина” (Държавен вестник, бр. 69 от 1927 година). През 1968 г. Хрельовата кула е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от Средновековието (Държавен вестник, бр. 77 от 1968 година).

Хрельова кула

На 7-ата сесия на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, проведена от 5 до 9 декември 1983 г. във Флоренция (Италия), Рилският манастир е обявен за обект на световното културно наследство.
В Рилския манастир се пазят ръкописи, старопечатни книги, документи от 14 век – 19 век, а в музея много старинни предмети, като църковна утвар, жезли, икони, оръжия, монетна колекция.

Борислава Кирилова