По табелите ще ги познаете

Ако се разхождате из Париж или Франция, несъмнено ще ви направят впечатление някои определени златни табели, закачени по стените на сградите. Разказваме ви какво представляват те:

 

Разхождайки се из Париж или всеки друг френски град, без съмнение може да ви в направило впечатление, че на някои стени са закачени два кръгли знака, обърнати с гръб един с друг. Върху тях се виждат релефи, изобразяващи най-често жена, седнала на величествен трон.

Модерна табела на френски нотариус.

Фактически тези златни табла индикират, че в дадената сграда, чиято фасада красят, има нотариус ( на френски: notaire).

В интерес на истината, тази традиция се заражда още в началото на XV в. – по време на Стогодишната война. Първоначално платнените ленти, с избродирани върху тях кралски гербове, показвали на местното население къде се пазят важните документи, съхранявани най-вече при избухването на бунтове или пожари.

Някои от нотариусите табели от XIX в., когато монархията и републиката се сменяли често.

След време лентите започват да бъдат масово заменяни първо с дървени табели, а след това – с ментални. Отначало върху тях били изобразявани символи на Стария режим (Кралство Франция): кралски лилии и корони, по време на Първата и Втората империя – Императорският орел, а най-накрая – Свободата – символът на Република Франция.

Ето защо, когато човек види едно от тези златни табла, разбира, че до него има нотариус. Вътре всеки може да получи юридическа информация или документ, подпечатан с официалния печат на държавата.