Магията на физиогномиката: как да се научим да „четем” по човешкото лице

Изразът „на лицето му е изписано” може да се счита за съвсем буквален, защото чертите на лицето могат да разкажат много за характера ви.

 

 

Физиогномиката е диагностика на личността по външния облик, преди всичко на лицето. Смята се, че тя е една от най-древните науки. В Китай казват, че по лицето на човек може да се прочете дори съдбата му. И наистина, оценявайки околните, ние често се доверяваме на изражението на лицата им.

Човекът общува със света край себе си чрез езика на емоциите. И колкото по-често изпитва една или друга емоция, толкова по-силно се проявява тя върху кожата на лицето във  вид на бръчки, гънки и други изменения. Впоследствие те могат да разкажат твърде точно за характера на човека, за неговите склонности и навици.

Физиогномистите определят пет „говорещи” зони на лицето: вежди, очи, уста, нос и уши.

Веждите

Пропорционалните вежди говорят за балансираност на емоциите, ума и характера. Твърдите и стърчащи вежди говорят за обратното. Веждите могат да разкажат за взаимоотношенията на човека с околните – например, гъстите и тежки вежди отразяват стремеж към доминиране, а високо разположените говорят за целеустременост. Ако веждите са с ъгълче по средата, това е признак на независимост и загадъчност.

Очите

Според известната фраза „очите са прозорец към душата” и тя напълно вярна. Физиогномиката твърди, че големите очи често говорят за чувствителност, мъжество и стремеж към лидерство. Малките – за постоянство, затвореност и скромност.  Цветът на ириса също може да подскаже много за характера на човека. Черният, кафявият и зеленият издават енергична натура, синият – чувствителна, сивият – вярна. Леките различия във формата на двете очи, говорят за страстна личност.

Носът

Дългият нос е признак на ярко изразена индивидуалност. Човек, чийто край на носа напомня увиснала капка, обикновено е жизнерадостен, ако краят на носа напомня орлов клюн, човекът е  проницателен и често хитър. Краят на носа във формата на луковица е признак на сърдечност и топлота. Повдигнатият нос с издадени ноздри говори за своенравна, несдържана натура, а раздвоеният край на носа свидетелства за плахост.

Устните

Тънката линия на затворените устни говори за педантичност на характера. Човек с големи устни, с извити надолу крайчета,  притежава силна воля и много трудно може да бъде манипулиран. Малките по размер устни във формата на дъга издават чувствителна натура, а изпъкналите устни свидетелстват за стремеж към успех. Симетричните устни говорят за балансираност на характера.

Уши

Добре оформеното ухо говори за щастливо детство. Голямата месеста долна част – за мъдрост, а леко издадените напред – за духовност. Ухо без добре оформена долна месеста част говори за вътрешен дисбаланс, а с издължена – за безгрижност.

При физиогномичния анализ може да се обърне внимание и на особеностите на лицевите кости, челюстите и брадичката. Високите и изпъкнали дъги над веждите говорят за воля и сила. Широката кост и едрата брадичка – за силен характер, а увисналата долна челюст – за психологични и физиологични проблеми.  Слабо очертаната брадичка е признак за мек характер. Широките скули говорят за хитрост, а тежката челюст за страстност, често и за прекалено самомнение. Високото и изпъкнало чело – за ум и мъдрост.