Художниците честват празника си и се питат „Невежеството е сила?“

Днес (18 октомври) художниците честват своя професионален празник – Денят на Свети Лука. Той се смята за първия иконописец. Според преданието апостолът сложил началото на църковната иконопис с две икони. Първата, която нарисувал, била на Дева Мария с Младенеца на ръце, а втората – на Светите апостоли Петър и Павел.

 

Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“.

Националната гимназия за приложни изкуства в София носи името на Свети Лука от 2009 г. и го е приела за свой патрон. На сайта ѝ за празника е публикувано специално поздравление към всички нейни възпитаници и преподаватели.

Входът към сградата на СБХ на ул. „Шипка“ 6.

В същото време от Съюза на българските художници като че ли нямат особено отношение към празника – или са го забравили, или изобщо нямат настроение да празнуват. Възможно обяснение е, че в момента всички техни членове са много заети – работят по подготовката на документите за два важни конкурса.

Първият е по програма „Визуални изкуства“ на Национален фонд „Култура“. До 29.10.2021 г. (15.00 часа) там приемат предложения на организации, които са в областта на визуалните изкуства. Те могат да кандидатстват с проекти на стойност до 25 000 лева (общият бюджет на програмата е 740 000 лева), като тези средства могат да бъдат използвани:
– за създаване на произведения на изкуството;
– за популяризиране на вече създадени произведения на изкуството чрез класически или иновативен подход;
– за организиране на образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, публични дебати);
– за издаване на каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства;
– за съвместни проекти в партньорство с други български или чуждестранни организации;
– за разработване и създаване на платформи с културно/творческо съдържание, които дават възможност за интеракция с аудитория;
– за проекти, които насърчават пазара на изкуството, както и мрежови проекти и инициативи в страната и в чужбина.

Вторият е на Европейския Алианс на академиите, в който СБХ членува от миналата година – 2020-а. По тази програма могат да се получат до 5000 евро за проект. Крайният срок е 24 октомври 2021 година. До тогава художниците и студентите в сферата на изобразителните изкуства, могат да кандидатстват с идея за произведение на тема „Невежеството е сила? Художествена експресия и биомощност в епохата след пандемията“.

Мишел Фуко.

По-конкретно ще се финансират концепции за визуални произведения на тема биополитика (по Мишел Фуко) или как властта (правителствата) променят живота на хората, въвеждайки нови правила в ситуацията след пандемичната криза. Поканата има за цел да предизвика съвременните художници да разсъждават върху променения си начин на живот вследствие на пандемията от COVID-19 и след продължаващите обществени и политически промени. Работите им могат да са свързани с теми като социалното неравенство в постпандемичната ситуация, въздействието на дигиталните медии върху отделни лица и общности, появата на т. нар. фалшиви новини и нарастващо недоверие към правителствата.

Картина от изложба в Пекин, посветена на пандемичната ситуация.

„Предложенията следва да включват интердисциплинарни изследвания, основани на иновативни методи и стратегии в дигиталната/технологична сфера, като се фокусират върху трансформиращия аспект на произведението на изкуството“ – пишат от Европейския Алианс на академиите.

Клейтън Кемпбъл, автопортрет по време на пандемията.

При такива сложни изисквания за кандидатстване може да се очаква, че в скоро време бъдещите художници ще си потърсят още един патрон на гимназията. Свети Лука няма да им е достатъчен. А новият няма да е иконописец, а програмист – художник, който освен всичко друго е и социолог, философ и бунтар.