Усвояването на нови умения ни прави по-успешни хора

В днешно време е много полезно да усвоите някои водещи умения на икономистите, дори и да не работите точно в тази област. Когато намерите това решение, което сте търсили, или допринесете за някои изследвания, които могат да направят нужната промяна в света, тогава изпитвате най-доброто чувство на удовлетворение от свършената работа. Но това няма да се случи, ако не работите върху себе си и уменията, които са от съществено значение, за да станете успешен икономист и като цяло експерт.

Кои са най-важните умения за вашата кариера като успешен икономист? Да можете да прочетете  теоретични и научни трудове и да пресеете нужната информация е едно от най-добрите умения, които един икономист трябва да притежава. Разбира се, важно е също така да бъдете добър читател. Прочетете за осемте умения, които според Inomics са най-важни и не забравяйте, че ако смятате, че сте малко по-слаб в някоя област, винаги имате възможност да подобрите уменията си чрез курсове, постоянство и обграждане с други успешни хора, които са добри в част, в която вие не сте достатъчно добър.

 

Математическа способност

Добрата матечатическа способност е ключово умение за икономиста. От работата с големи числени набори от данни до интерпретирането на визуални данни като графики, ще трябва да сте умели в работата с математически принципи. Ето защо много икономисти вземат подготвителни часове по математика, преди да започнат работа в тази област.

 

Познаване на социалните науки

Математиката не е всичко, от което се нуждаете, за да бъдете успешен икономист. Икономиката също така има много общо с други социални науки като психология, история и социология. През последните години икономиката и другите социални науки стават все по-интердисциплинарни, което означава, че познаването на тези предмети е не само желателно, но е и от съществено значение, за да бъдете в крак с тенденциите. Познанията в свързани области ще ви бъдат полезни в живота като цяло – знанията ви дават теми за разговори по време на вечери, различни от инфлацията.

 

Да бъдете добри в разбирането на сложни системи

Факт е, че икономиката е сложен предмет, който разглежда сложни системи. Ще трябва да можете да събирате информация от различни източници и различни полета, за да можете да работите с тези сложни системи.Това очевидно отнема време, усилия и малко търпение. Преди всичко, това умение включва много четене, за да можете да се усведомите по най-новите разработки в тези системи, което означава, че ще трябва да можете да пресявате най-важното от научни текстове.

 

Вродено любопитство към света

За да бъдете успешни като студент, професор или изследовател, трябва да имате силно развито чувство на любопитство. Какво е непознато или неясно във вашата област? Как прозрения от други области влияят на разбирането на вашия предмет? Какви теми са подходящи за дебат и какви са аргументите от всяка страна? Интересът към тези въпроси е необходим, за да ви мотивира да работите по пътя на икономиката.

 

Независимо мислене

Макар, че очевидно е важно да имате познания за работата и теориите на другите хора, за да бъдете наистина успешен икономист, вие също трябва да имате собствени прозрения и идеи. Способността да мислите самостоятелно и да поставяте под въпрос това, което знаете, ще ви позволи да предприемете нови пътища и да излезете с оригинални изследвания, които ще ви направят по-добър икономист. Това, че сте независим мислител, ще ви бъде от полза особено по време на конференции, семинари и лекции.

 

Писмени умения

Не е достатъчно да разбирате добре икономиката – необходимо е и да можете да предадете своите знания на други хора по смислен начин. Добрите писмени умения са от съществено значение, за да сте сигурни, че вашите статии и бележки са полезни и разбираеми за другите. Не забравяйте, че по-простото е винаги по-добре – никога не използвайте дълга дума, ако има подходяща кратка дума и премахвайте излишното винаги, когато имате възможност.

 

Умения за вербална комуникация

Освен уменията за писмени комуникации, ще трябва да бъдете ефективен лидер, за да можете да говорите увлекателно на конференции и да преподавате уроци, които да бъдат чути. Трябва да ви е удобно да говорите пред публика и да можете да предавате основните тези ясно и сбито. Ако направите това и успеете да станете ясен говорител и вербален лидер, хората ще ви вземат по-сериозно и всъщност ще ви слушат – няма нищо по-лошо от това да имате говорител, чиито идеи са блестящи, но начинът, по който той или тя ги предава е неподходящ. Вербалните умения помагат и за други социални ситуации като интервюта за работа, разговори с медиите или осъществяване на контакти по време на конференции и други събития. Способността да очаровате хората или просто да разговаряте с тях като с човешко същество ще бъде от съществено значение за бъдещето ви развитие като лидер.

 

Мотивация

Нещо друго, което е важно за експертите, в това число и за икономистите, е способността да се самомотивират. От следдипломното обучение нататък от вас ще се очаква да управлявате собственото си време и да задавате собствените си приоритети в живота, така че трябва да можете да се подтиквате сам към изпълнението на задачи, без някой друг да ви подтиква към действие. Не забравяйте обаче, че макар да е важно да бъдете дисциплинирани в работата си, винаги трябва да отделяте и време за себе си, за да се отпуснете и да освежите ума си за следващия работен ден.