Топ-10 на държавите с най-големи запаси от злато в света

През 2018-а обемът на покупките на злато от централните банки нарасна до максимума за последните 50 години. Тази тенденция се запазва и през 2019-а.  Представяме ви 10-те държави с най-големи златни резерви според Международния валутен фонд.

Индия

Официални златни запаси: 608.7 тона. Дял в златно-валутните резерви: 6.4 на сто.
Много развиващи се страни се стремят да увеличат обема на благородния метал в резервите си. Специално в Индия златните резерви нарастват от август 2018-а.

Холандия

Официални златни запаси: 612.5 тона. Дял в златно-валутните резерви:  65.9 процента. Холандия е страната, която през последните няколко години реши да си върне златото.  Така през 2014-а централната банка на тази държава репатрира част от златото си от Ню Йорк, което според експертите доведе до повишаване на общественото доверие.

Япония

Официални златни запаси: 765.2 тона. Дял в златно-валутните резерви: 2.5 на сто.
Според МВФ делът на японските златни резерви в световните златни резерви през миналата година е нараснал до 15-годишен връх и е в размер на 5.2 процента. Въпреки това златото представлява само малка част от тези резерви, приблизително същите като на Китай.

Швейцария

Официални златни запаси: 1040 тона. Дял в златно-валутните резерви: 5.5процента. Жителите на страната са едва 8.4 млн. души. Това прави Швейцария държавата с най-високи запаси от злато на глава от населението.

Китай

Официални златни запаси: 1874.3 тона. Дял в златно-валутните резерви: 2.5 на сто.
Тъй като Китай провежда стимулираща политика за смекчаване на ефекта от забавянето на икономическия растеж, централната банка на страната непрекъснато увеличава златните си резерви.

Русия

Официални златни запаси: 2150.5 тона. Дял в златно-валутните резерви: 19.1 процента.
През последното десетилетие златните резерви на държавата са нараснали почти четири пъти.
Русия се превърна в една от страните, които купуват най-много злато.

Франция

Официални златни запаси: 2436 тона. Дял в златно-валутните резерви: 61.1 на сто.
През 2018-а централната банка на Франция започна работа за подобряване на качеството на златните си резерви. Тази стъпка беше насочена към подобряване на търговията на страната на международно ниво.

Италия

Официални златни запаси: 245.8 тона. Дял в златно-валтуните резерви: 66.9 процента.
Заради нарастващото влияние на популисткото движение „5 звезди“, експертите се притесняват за бъдещето на златните резерви на Италия. Представители на партията издигат предложения, които предизвикват съмнения сред специалистите: например, да се прехвърли собствеността върху златото от Централната банка на обществото.

Германия

Официални златни запаси: 3369.7 тона. Дял в златно-валутните резерви: 70.6 на сто.
През 2017-а Германия репатрира злато на стойност милиарди долари. Този ход предизвика дебат за общественото доверие в централните банки. По-рано част от златните резерви на Германия са се намирали във Франция и САЩ.

САЩ

Официални златни запаси: 8133.5 тона. Дял в златно-валутните резерви: 74.9 процента.
Съединените щати имат много повече злато от другите страни в топ 10. В периода от 1913г.  до 1961г. Федералният резерв  бе длъжен да държи злато, чийто обем да е 40% от стойността на валутите.