Какво казва нумерологията за Джо Байдън и Камала Харис

Нумерологията е наука, изследваща числата като конструкти, които имат смисъл и са свързани с човешкото съзнание. Числата заемат важно място в живота ни, свързани са и с буквите в в имената ни. Ето какво според нумеролозите вещаят числата за новия американски президент Джо Байдън и за вицепрезидента Камала Харис. Но преди това да видим какво стои зад числото на деня, в който новият президент на САЩ встъпи в длъжност.

 

Денят на инаугурацията – 20 януари 2021 година

Денят на встъпването в длъжност – 20.01.2021 г. – е с общ сбор 8 – това е, числото, представляващо властта в света. Под неговия знак ще премине професионалният път на новия президент. Жизненият път под номер 8 има силна вибрация, помага за извършването на дейности, които се разгръщат в голям мащаб. Този президент трябва да се отнася изключително отговорно към поста си на държавен глава.

Хората с число на живота – 8 – предпочитат да работят в стресови ситуации, в които могат да се докажат, давайки насоки на другите и изпълнявайки решения, които засягат много хора и големи системи.

Вдъхновени от идеята винаги да бележат сериозни постижения, такива хора постоянно се стремят към все по-големи успехи. Те изпреварват и надскачат всички останали, не отстъпват. Какъвто и кариерен път на развитие да изберат, искат да ръководят, контролират и убеждават другите, така че да постигнат сериозни постижения.

Ако преценят могат и да преговарят, и да прилагат „меки хватки“, за да стигнат там, накъдето са се устремили. Характерно за тях е, че се придържат към максимата „целта оправдава средствата“, което в някои случаи може да направи поведението им жестоко и отблъскващо. Тъй като винаги искат да бъдат на върха, често ги разочарова факта, че другите около тях не желаят да работят толкова усърдно. В тези случаи започват да водят битки, за да накарат останалите да вложат всичко от себе си в изпълнението на задълженията им.

Предишната дата, на която бе извършена инаугурация, бе 20.01.2017 г., чийто общ сбор 13 може да се сведе и до числото 4 (1+3=4), свързано с идеята за поставяне на основи. Но числото на жизнения път на Доналд Тръмп, който тогава стана президент на Съединените щати, бе 5, а това бе разрушителна комбинация.

Рождената дата на Джоузеф Робинет Байдън е 20.11. 1942 година.

Нумерологията на името на Джоузеф Робинет Байдън (изчислява се, като се съберат цифрите, с които се свързва всяка буква според мястото й в азбуката) е 98, което може да се сведе до 17 (9+8=17), и на свой ред да се редуцира до 8 (1+7=8). Така числото на неговото име, наричано още число на съдбата, съвпада с числото на жизнения път на деня на встъпването в длъжност. За такъв тип хора е характерно, че останалите търсят в тяхно лице лидер, който да ги ръководи във всяка ситуация, а не само в криза. Ролята, която им е отредена в живота, е да бъдат възприемани като водачи. За едни това е приятно предизвикателство, а за други – тежко бреме, но и при двата случая въпросът за отговорността постоянно е на дневен ред.

Предизвикателството за хората с число на жизнения път – 8 – е да се научат как да ръководят и да избират най-подходящия стил на лидерство в конкретните ситуации. Личности с число на съдбата – 8 – привличат около себе си сподвижници, които в трудни ситуации разчитат именно на авторитета, който да вземе ключовите решения.

Числото на живота на Байдън е 2 (толкова се получава, като се съберат цифрите от рождената му дата), което говори, че той е роден за партньор и е на тази земя, за да бъде спътник на другите. Следователно такива хора притежават страст и енергия, за да се свържат с хората около тях и да ги подкрепят. Личността им се развива чрез взаимодействието им с другите.

Те възприемат комуникацията, партньорството и ангажираността като най-висши идеали. Постигат успехите си чрез работа в екип. Тъй като се свързват с другите, за да успеят в живота,  лесно преодоляват всякакви предизвикателства, изпречили се на пътя им, подавайки ръка за помощ, или опирайки се на приятелско рамо.

Числото на живота – 2 – притежава силна вибрация когато става въпрос за съвместна работа. Хора с такова число лесно и успешно се реализират в професии, които им позволяват да се свързват с другите и да работят в екип. Когато се комбинират двете цифри – числото на съдбата – 8, с числото на живота – 2, се получава 10, което може да се сведе до 1. Това означава, че силата ще дойде благодарение на ключови партньорства.

Рождената дата на Камала Деви Харис е 20.10.1964 година.

Нумерологията на името на Камала Деви Харис е 71, което може да се сведе до 8. Така числото на нейното име, което се възприема като число на съдбата, е същото като при Джо Байдън. И при нея то съвпада с числото 8 на датата на инаугурацията.

Като се съберат цифрите от рождената й дата, се получава 5. Това число на живота се свързва с идеята за изследване. Човек с подобно число е авантюрист по дух и агент на промяната. Той притежава страст и енергия да изследва света, да общува с нови хора, да разпространява идеи. Личността му се развива чрез усилията да опознава и да изследва случващото се около него.

Такава личност, която изследва другите, прегръща различията, новия опит, разнообразието. Тя се реализира, усвоявайки нови знания и трупайки опит. Тъй като в основата на успеха на такива хора е изследването, те преодоляват предизвикателствата, поставени пред тях, като търсят алтернативни решения и така достигат до най-правилното.

Числото на живота 5 има силна вибрация за свързване със системи и развиване на търговия. Такива хора се реализират в професии, които им позволяват да поддържат взаимна свързаност, независимо дали са издигнати граници или не, в сферата на бизнеса и търговията. Те предпочитат да осъществяват контакти на различни места или заниманията им да са свързани с пътувания. Когато числото на съдбата 8 се комбинира с числото на живота 5 се получава общо 13, което може да се редуцира до 4. За такива хора е характерно, че мисията им тук на земята е да са лидери, които трябва да изградят нещо ново от наследеното старо.