7 фрази, които уверените хора използват често

Да изглеждате уверен и да сте уверен са две различни неща – истинската увереност идва отвътре. Можете да почувствате силата от вярата в себе си, когато я имате, а най-хубавото е че тя е видима и за околните – увереността прозира през жестовете ни и в това, което казваме на другите. Никога не трябва да се забравя, че думите ни са отражение на нашата същност, те могат да бъдат както мощна сила, така и истинска слабост.

Ето седем фрази, които уверените хора използват през цялото време:

Не знам

Човек, който не е наистина уверен, често иска да изглежда като такъв. Неуверените хора се страхуват, че другите не ги приемат сериозно, затова се опитват да компенсират това с други умения и дори преувеличават своите познания. Уверените хора, от друга страна, не се страхуват да отговорят честно на въпросите, дори и когато не знаят нещо. INC отбелязва, че има схващане, че за да бъдете добър лидер, трябва да знаете правилното нещо, което да правите през цялото време. Но това е заблуда – не е нужно вече да знаете; трябва да сте готови да откриете какво е то. Трябва да можете да слушате внимателно онези, които са по-образовани по темата от вас и след това да говорите – ключът към увереността не е да знаете всички отговори, а в умението да ги търсите без да се притеснявате от липсата на нужните знания.

Съжалявам

Несигурните хора често не желаят да кажат „съжалявам“, защото го възприемат като признак на слабост. Те правят всичко възможно, за да обвинят другите, вместо сами да поемат каквато и да е отговорност. Те са ужасени, че ако кажат нещо като „сгреших“, всъщност казват „лош съм“. Уверените хора, от друга страна, са в състояние да кажат: „Съжалявам. Обърках това. Можем ли да започнем отново?“ или „Съжалявам. Не осъзнавах, че това, което казах, има това влияние“. Извинението, при направена грешка, е присъща черта на уверения човек.

Не

„Не“ е пълно изречение. Това е и едно от най-трудните изречения, което трябва да се научите как да казвате. Нужна е практика да се научите как да казвате „да“ само когато наистина имате предвид „да“ и как да кажете „не“ тактично, но твърдо. Уверените хора казват „не“, когато трябва – те вярват, че другите няма да ги нападнат като им откажат някакво действие.

Как си?

Увереността произтича от връзката. Защо? Защото, когато знаете, че сте истински свързани с другите; когато има хора, с които се чувствате сигурни, че сте напълно себе си, вие сте в състояние да поемате рискове. Желаете да се гмурнете в дълбокото, защото знаете, че ако тръгнете да затъвате, някой ще бъде ваша опора и ще ви измъкне.Способността на уверения човек да се свързва дълбоко и истински с други хора се отразява в ежедневния му език. Когато питат: „Как си?“, уверените хора наистина искат да разберат как се чувства човекът отсреща, какво го тревожи и да му помогнат с каквото могат.

Имам какво да кажа

Уверените хора говорят. Те са готови да изразят себе си, дори ако знаят, че това може да породи някакъв конфликт – особено когато мълчанието им би имало последствия за екипа или организацията като цяло. Те не търсят конфликт, но могат да отстояват това, в което вярват, дори когато то не е удобно за някого.

Благодаря ви

Уверените хора знаят как да получават, те не са затворени в себе си и не изграждат неразрушими стени около себе си. Уверените хора имат сигурна подкрепа в лицето на приятели, любящ съпруг, здраво семейство и те приемат тази тяхна опора – знаят как да поискат помощ при нужда и не вярват, че могат да се справят сами с всичко, защото знаят, че е необходима екипна работа за сложните задачи.

Разкажи ми повече за това

Вместо да натрапват мнението си през цялото време, уверените хора отделят време да слушат внимателно какво всъщност казва партньорът им в разговора. Те не приемат, че по презумпция трябва да разбират гледната точка на другия човек , а задават допълнителни въпроси и добре обмислят кой е прав и кой греши.