В Букурещ ще спасяват важна за българската история сграда

Северната ни съседка се опитва да спаси сграда, в която са живели важни личности от Българското възраждане.

 

 

Въпросното здание е не което и да е, а Солаковият хан (Hanul Solacolu), където през 1868 г. са били приютени немалко именити български революционери и борци за националната ни свобода, като Васил Левски и Христо Ботев.

Фасадата на хана, видяна чрез Google Карти.

За съжаление, историческата сграда, намираща се на „Каля Мошилор“ № 134 в румънската столица, е в доста окаяно състояние. Надраскана с графити, обезобразена с плакати и обяви и с полузапазена фасада, постройката най-накрая грабна вниманието на Генералния съвет на Букурещ и кмета Никушор Дан, които взеха решение за реставрацията ѝ.

Вътрешният двор на сградата.

Близо 1,6 млн. евро ще бъдат отделени за този проект, който трябва да бъде завършен за 16 месеца. Разбира се, зданието е не само тясно свързано с българската история, но е и сред историческите паметници на румънската столица: още една причина за спешната му реставрация. Впрочем, вероятността ханът да бъде превърнат в културен център, и то български, е доста голяма.

Фотография на Солаковия хан от 70-те години на миналия век.

Нека да припомним историята, че ханът е завършен през 1859 г. от свищовските братя Солакови с типичния за времената богаташки размах. Имотът е разполагал както с множество помещения за фамилията, прислугите и многобройните гости, така и с огромен вътрешен двор и плевня за животните и каруците. Ала най-важното е, че в него са били приютени едни от най-големите имена на Българското възраждане, както вече казахме.

Компютърно генерирано изображение на реставрираното здание.

Именно там се ражда цитатът на Христо Ботев “Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и се весели!”, описващ Васил Левски. В зданието са били отпечатани вестниците „Знаме” на Христо Ботев и „Свобода“ и „Независимост“ на Любен Каравелов. В хана даже се е помещавал и Българският революционен централен комитет (БРЦК).